PHỔ ĐIỂM KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (HSA) NĂM 2023

Thống kê kết quả thi năm 2023, điểm cao nhất của kỳ thi là 133/150; thấp nhất 31/150; điểm trung bình là 77,1/150; trung vị tại 77,0/150; độ lệch chuẩn là 14,0. Phân bố điểm thi theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình và trung vị gần nhau. Phổ điểm của từng phần sẽ được công bố tại https://khaothi.vnu.edu.vn/.

Kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA) năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) diễn ra 08 đợt thi từ ngày 10/3 đến ngày 4/6/2024 trên các tỉnh thành Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại https://khaothi.vnu.edu.vn/. Năm 2023, ứng viên được đăng ký dự thi tối đa 2 lượt thi và thời gian giữa hai lượt liền kề cách nhau tối thiểu 28 ngày. Số lượt thí sinh đăng ký là 90.045 trong đó có 29.110 lượt thí sinh đăng ký dự thi lần 2 (chiếm khoảng 32%). Phân bố đăng ký dự thi theo tỉnh thành có 37% thí sinh của Hà Nội; Nam Định chiếm 7%; Thái Bình, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa mỗi tỉnh chiếm 5%; Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc chiếm 4% /tỉnh; Bắc Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh, Phú Thị, Hà Nam, Thái Nguyên chiếm 2-3%/tỉnh… Tỉ lệ thí sinh có mặt dự thi đạt 96,7% tại các địa điểm thi Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Thăng Long, Trường Đại học Tài Nguyên Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Phenikaa, Trung tâm Khảo thí và Quản lý Chất lượng - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), Trường Đại học Vinh (Nghệ An), Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng), Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng. Tất cả các điểm thi sử dụng máy quét kiểm tra an ninh trước khi thí sinh vào khu vực thi.

Bài thi HSA của ĐHQGHN hướng tới đánh giá năng lực học sinh phổ thông theo 3 nhóm chính: (i) Sáng tạo và giải quyết vấn đề; (ii) Năng lực Toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, logic, tính toán và xử lý số liệu; (iii) Tự học, khám phá và ứng dụng công nghệ/khoa học (tự nhiên - xã hội). Cấu trúc bài thi HSA gồm 03 phần: Tư duy định tính (50 câu hỏi, 60 phút), Tư duy định lượng (50 câu hỏi, 75 phút), Khoa học (50 câu hỏi, 60 phút). Tổng số câu hỏi: 150. Thời gian làm thi ĐGNL học sinh THPT là 195 phút (trường hợp có thêm 2-3 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm sẽ được cộng thời gian làm bài). Thí sinh làm bài thi trên máy tính và hoàn thành trong một buổi thi. Điểm bài thi hiển thị ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Thống kê kết quả thi năm 2023, điểm cao nhất của kỳ thi là 133/150; thấp nhất 31/150; điểm trung bình là 77,1/150; trung vị tại 77,0/150; độ lệch chuẩn là 14,0. Phân bố điểm thi theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình và trung vị gần nhau. Phổ điểm của từng phần sẽ được công bố tại https://khaothi.vnu.edu.vn/. Điểm cao nhất thuộc về thí sinh đến từ Hưng Yên, nam sinh có điểm cao thứ hai đến từ Vĩnh Phúc đạt 129/150, nữ sinh đạt điểm cao thứ ba ở Thái Bình đạt 128/150, xếp thứ tư là thí sinh đang học tập ở Hà Nội với mức điểm 126/150. Cả bốn thí sinh đứng đầu đều dự thi 2 lần, mức điểm lần thứ nhất (hoặc hai) đạt 113-119/150 điểm. Tiếp theo là 7 thí sinh cùng mức điểm 125, có 58 thí sinh đạt mức điểm ≥ 120.  Số lượt thi đạt ≥ 110 điểm chiếm 1,09%; đạt điểm ≥ 100 có 6,0%; đạt mức điểm ≥ 90 khoảng 19,3%; đạt kết quả  ≥ 85 điểm là 27,8%; đạt điểm ≥ 80 điểm có 42,3%; mức điểm ≥ 75 có khoảng 56,1%.

Đường cong phân bố điểm bài thi HSA năm 2023 tương đồng với phân bố kết quả thi năm 2022. Điểm trung bình năm nay giảm nhẹ so với năm trước, phù hợp với nhận định phổ điểm HSA các đợt thi tháng 3-4/2023 công bố trước đây. Nguyên nhân điểm bài thi giảm nhẹ do quy mô kỳ thi HSA năm 2023 tăng gần 1,5 lần, thời gian tổ chức các đợt thi diễn ra trong 2,5 tháng (từ 10/3 đến 4/6/2023), số lượt thi tối đa của thí sinh giảm còn 2 lượt/năm.

 

Hình 1: Phổ điểm kỳ thi HSA năm 2023

Thứ hạng điểm thi (P%) là đại lượng thống kê so sánh tương đối phản ánh điểm của đợt thi/kỳ thi bằng hoặc thấp hơn điểm của thí sinh trong đợt thi/kỳ thi, được cung cấp trong Phiếu báo điểm. Thứ hạng điểm thi (P%) của kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2023 (bao gồm cả thí sinh dự thi 2 lượt) dưới đây.

Bảng 1: Thứ hạng điểm thi (P%) HSA năm 2023

 

Bài thi HSA của ĐHQGHN hướng tới đánh giá năng lực học sinh phổ thông theo 3 nhóm chính: (i) Sáng tạo và giải quyết vấn đề; (ii) Năng lực Toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, logic, tính toán và xử lý số liệu; (iii) Tự học, khám phá và ứng dụng công nghệ/khoa học (tự nhiên - xã hội). Cấu trúc bài thi HSA gồm 03 phần: Tư duy định tính (50 câu hỏi, 60 phút), Tư duy định lượng (50 câu hỏi, 75 phút), Khoa học (50 câu hỏi, 60 phút). Tổng số câu hỏi: 150. Thời gian làm thi ĐGNL học sinh THPT là 195 phút (trường hợp có thêm 2-3 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm sẽ được cộng thời gian làm bài). Phổ điểm thành phần của bài thi HSA năm 2023.

 

Hình 2: Phổ điểm thành phần kỳ thi HSA năm 2023 - Phần Tư duy định lượng (Toán học và Xử lý số liệu).

 

Hình 3: Phổ điểm thành phần kỳ thi HSA năm 2023 - Phần Tư duy định tính (Văn học - Ngôn ngữ).

 

Hình 4: Phổ điểm thành phần kỳ thi HSA năm 2023 - Phần Khoa học (Tự nhiên - Xã hội)

Trích nguồn:https://cet.vnu.edu.vn/chi-tiet/pho-diem-ky-thi-danh-gia-nang-luc-hsa-na...92.html – Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN