//

TIẾNG HÀN TRUNG CẤP

Bạn sẽ học được gì?

Giới thiệu khoá học

Khoá Tiếng Hàn Trung Cấp bao gồm 4 nội dung chính như sau

 • Tiếng Hàn Trung Cấp

Số lượng video : 15

Giáo viên : Cô Nguyệt Thanh

Nội dung :  Ngữ pháp trung cấp trong giao tiếp hàng ngày

 • Văn hoá Hàn Quốc:

Số lượng video : 03

Giáo viên : Cô Hong Yeong Lim

Nội dung : Tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc trong kinh doanh

 • Khoá học Kinh doanh cơ bản:

Số lượng video : 11

Giáo viên : Cô Phan Nguyên

Nội dung : Nguyên tắc cơ bản và đặc điểm của cách cư xử trong môi trường kinh doanh theo từng chủ đề

 • Cách làm việc thông minh với người Hàn:

Số lượng video : 03

Giáo viên : Cô Hong Yeong Lim

Nội dung : Tìm hiểu về cách làm việc trong văn hoá Hàn Quốc

Nội dung khoá học

Thông tin giảng viên

Hướng dẫn vào học

 • B1: Mở trình duyệt web trên máy tính, Học sinh truy cập vào trang của hệ thống: https://cttvnu.edu.vn/.
 • B2: Đăng nhập bằng tài khoản CTTVnu mà học sinh đã đăng ký với thầy cô, Click Tài khoản để mở trang web, nhập Số điện thoại và mật khẩu CTTVnu => Click Đăng nhập
 • B3: Tại giao diện trang chủ, học sinh hãy nhấn vào mục Khóa học => Click vào bài giảng TỔNG ÔN TOÀN DIỆN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC.
 • B4: Tiếp theo, nhấn vào video bài giảng mà học sinh muốn xem.

 • 35791394.1 giờ
 • 2147483647 bài học
 • 01/06/2024
1.500.000đ