//

BỘ ĐỀ ÔN TẬP KEY - ĐGNL ĐHQGHN

Bạn sẽ học được gì?

Giới thiệu khoá học

Nội dung khoá học

Thông tin giảng viên

Hướng dẫn vào học

  • B1: Mở trình duyệt web trên máy tính, Học sinh truy cập vào trang của hệ thống: https://cttvnu.edu.vn/.
  • B2: Đăng nhập bằng tài khoản CTTVnu mà học sinh đã đăng ký với thầy cô, Click Tài khoản để mở trang web, nhập Số điện thoại và mật khẩu CTTVnu => Click Đăng nhập
  • B3: Tại giao diện trang chủ, học sinh hãy nhấn vào mục Khóa học => Click vào bài giảng TỔNG ÔN TOÀN DIỆN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC.
  • B4: Tiếp theo, nhấn vào video bài giảng mà học sinh muốn xem.

  • 0 giờ
  • 1 bài học
  • 02/03/2024