//

BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN PHẦN KHOA HỌC

Giáo viên. Giáo viên  Vũ Thị Hiên

Bạn sẽ học được gì?

Đang cập nhật...

Giới thiệu khoá học

Nội dung khoá học

Thông tin giảng viên

Giáo viên  Vũ Thị Hiên – Giáo viên Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao

Hướng dẫn vào học

  • B1: Mở trình duyệt web trên máy tính, Học sinh truy cập vào trang của hệ thống: https://cttvnu.edu.vn/.
  • B2: Đăng nhập bằng tài khoản CTTVnu mà học sinh đã đăng ký với thầy cô, Click Tài khoản để mở trang web, nhập Số điện thoại và mật khẩu CTTVnu => Click Đăng nhập
  • B3: Tại giao diện trang chủ, học sinh hãy nhấn vào mục Khóa học => Click vào bài giảng TỔNG ÔN TOÀN DIỆN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC.
  • B4: Tiếp theo, nhấn vào video bài giảng mà học sinh muốn xem.

  • 0.1 giờ
  • 1 bài học
  • 28/11/2023